Diagnoza uwagi słuchowej i trening uwagi słuchowej wg dr A. Tomatisa

 

 

                                                                  dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów

Elementy szkolenia:

 

 

1. Pojęcie uwagi słuchowej.

 

2. Narzędzie diagnozy / audiometr Interacoustics AD229b /

3. Rodzaj testu uwagi słuchowej / 11 lub 25 częstotliwości/

4. Kryteria diagnostyczne:

    - krzywa przewodnictwa powietrznego

    - krzywa kostna

    - błędy lokalizacji dźwięku drogą powietrzną i kostną

    - różnicowanie / dyskryminacja dźwięków/

    - lateralizacja słuchowa

5. Interpretacja wyników testu ze względu na :

    - położenie krzywych / poziom/ich symetrię

    - relację względem siebie krzywej powietrznej i kostnej,

    - stopień nasilenia błędów przewodnictwa powietrznego i kostnego,

    - funkcjonowanie trzech sfer – niskich średnich i wysokich częstotliwości,

6. Opracowanie profilu uwagi słuchowej badanej osoby na podstawie wyników testu uwagi słuchowej i wywiadu..

7. Planowanie programów kolejnych sesji treningu uwagi słuchowej wg Metody otolaryngologa dr Alfreda Tomatisa:

    - Faza bierna, aktywna, praca z głosem mamy, programy lingwistyczne,

    - Dobór muzyki/ Mozart, MD, Walc, Chorał Gregoriański/

    - Zastosowanie filtrów / dolno, środkowo, górno przepustowe, skan /

    - Wykorzystanie zmiennego gradientu filtra,

    - Lateralizowanie

8. Cykliczność terapii.

9. Ucho Tomatisa i pojęcie bramkowania.

10. Rodzaje dostępnych urządzeń do prowadzenia Metody Tomatisa: TAP, Solisten, Talks UP, Ucho Tomatisa firmy Besson, Aktywator Mózgu z Mozart Brain Lab

 

 

 

 

 

PROWADZĄCA:

 

Maria Porębska - psycholog, Konsultant Metody Tomatisa poziom IV

 

TERMIN SZKOLENIA: nowy termin do uzgodnienia z chętnymi; godz. 16.00-20.00 + konsultacje

 

Cena: 150 zł

 

 

Skontaktuj się z nami:

tel. 514 488 174 lub (12) 662 65 97

profuturoup@up.krakow.pl

 

Copyright © 2015 PROFUTURO All Rights Reserved