KURS INTEGRACJI ODRUCHÓW wg INPP – Szkolenie Podstawowe Diagnoza i terapia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP na bazie integracji odruchów według metody dr Sally Goddard

 

 

Szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (ad kształtowanie dojrzałości szkolnej!), pedagogów, terapeutów,  Uczestnicy poznają sposoby testowania przetrwałych odruchów pierwotnych oraz sposoby ich   integracji   poprzez ćwiczenia ruchowe.

 

termin: 20 (piątek) stycznia 15.00 - 20.00,  21 stycznia (sobota) 10.00 - 19.00

 

Cena: 450 zł /os.

 

Dr Sally Goddard jest autorką programu pracy z odruchami pierwotnymi i posturalnymi. Opisała wpływ przetrwałych odruchów na późniejszy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Trening  oparty na koncepcji repetycji  jest efektywny i pozwala dziecku  wyrównać powstałe dysharmonie rozwojowe. Stwarza szansę na prawidłowy, harmonijny rozwój i powodzenie w uczeniu się.

 

prowadząca: Maria Porębska – psycholog, certyfikowany trener INPP

 

 

Program szkolenia:

 

1. Definicja odruchu – rola odruchów pierwotnych i posturalnych.

 

2. Rozwój i funkcjonowanie:

- układu przedsionkowego

- sfery słuchowej

- percepcji wzrokowej,

- koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

 

3.Objawy i symptomy przetrwałych odruchów pierwotnych.

 

4. Omówienie problemów związanych z  nieprawidłowo funkcjonującą równowagą, sferą słuchową, wzrokową i  brakiem koordynacji  w kontekście przetrwałych odruchów pierwotnych i słabo ukształtowanych posturalnych.

 

5. Kryteria diagnostyczne  / dla dwu grup wiekowych/:

- diagnoza odruchów, testy na równowagę i koordynację, elementy percepcji wzrokowej, lateralizacji,

- interpretacja uzyskanych wyników,

- formułowanie opinii po diagnozie.

 

6. Praktyczne warsztaty  - Program Ćwiczeń Integrujących dla Szkół.

 

7.Przegląd badań nad wpływem przetrwałych odruchów pierwotnych i nieukształtowanych posturalnych na trudności szkolne / szczególnie na tempo i technikę czytania; rozwój sprawności ruchowej/

 

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje:

 

• Zaświadczenie INPP upoważniające do przeprowadzania diagnozy i pracy neurorozwojowej Programem Ćwiczeń Integrujących dla Szkół,

• Zestaw ćwiczeń,

• Podręcznik do diagnozy (książkę)

 

Miejsce szkolenia: Centrum Pro Futuro, ul. Oleandry 6, Kraków

 

 

 

Copyright © 2015 PROFUTURO All Rights Reserved