Centrum Pro Futuro

Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii

na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego

 

O CENTRUM

Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii jest jednostką wydziałową o charakterze naukowo-badawczym działającą przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zostało powołane 27 marca 2015 roku na podstawie Zarządzenia Rektora (Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/15), z inicjatywy dr hab. inż. Jolanty Zielińskiej, prof. UP, kierownika Katedry Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, stanowiącej jednostkę Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

aktualności

 Kolejne edycje kursów:

                                                                         DIAGNOZA I TERAPIA RĘKI U DZIECI

                                                                          INTEGRACJA ODRUCHÓW wg INPP

 

Zapraszamy na kolejne edycje kursów! Aby wziąć udział w szkoleniu należy uzupełnić kartę zgłoszenia, która znajduje się w zakładce wybanego kursu. Kartę należy wysłać na adres profuturo@up.krakow.pl

 

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE - przyjmujemy wstępne zgłoszenia na studia podyplomowe "Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - diagnoza, terapia, edukacja, wsparcie" - podanie na studia prosimy wysyłać na adres: profuturo@up.krakow.pl

 

 

 

Copyright © 2015 PROFUTURO All Rights Reserved