Centrum Pro Futuro

Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii

na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego

 

O CENTRUM

Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii jest jednostką wydziałową o charakterze naukowo-badawczym działającą przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zostało powołane 27 marca 2015 roku na podstawie Zarządzenia Rektora (Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/15), z inicjatywy dr hab. inż. Jolanty Zielińskiej, prof. UP, kierownika Katedry Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, stanowiącej jednostkę Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

aktualności

Spotkanie organizacyjne oraz pierwszy wykład dla studentów studiów podyplomowych "Zaburzenia ze spectrum autyzmu (ASD) - diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie" odbędą się 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali 403 przy ul. Ingardena 4

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń 

 

Copyright © 2015 PROFUTURO All Rights Reserved