Centrum Pro Futuro

Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii

na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego

 

O CENTRUM

Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii jest jednostką wydziałową o charakterze naukowo-badawczym działającą przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zostało powołane 27 marca 2015 roku na podstawie Zarządzenia Rektora (Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/15), z inicjatywy dr hab. inż. Jolanty Zielińskiej, prof. UP, kierownika Katedry Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, stanowiącej jednostkę Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

aktualności

Termin rozpoczęcia zajęć na studiach "Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - diagnoza, terapia, edukacja, wsparcie" -  27-28 X 2017r    SPECJALNA  OFERTA  CENOWA  DLA  STUDENTÓW 50% !!! Rejestracja elektroniczna + złożenie dokumentów do dnia 29 września 2017r.

OSTATNIE  WOLNE  MIEJSCA!!!

 

 

NOWE SZKOLENIE: Diagnoza uwagi słuchowej i trening uwagi słuchowej wg dr A. Tomatisa dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń na rok 2016/2017. Szkolenie "Diagnoza i terapia ręki u dzieci" I stopień 18 - 19 marca 2017r ! Szkolenie podstawowe "(.. ) Integracja Odruchów wg Sally Goddard metodami INPP" I termin: październik 2017r

 

Copyright © 2015 PROFUTURO All Rights Reserved